Projekt - Rodzinne Wyzwania Wakacyjne

Projekt już trwa - Zobacz co robimy!

Czym są „Rodzinne Wyzwania Wakacyjne”?
Rodzinne Wyzwania Wakacyjne to projekt skierowany do rodzin, w których rodzice i dzieci lubią aktywnie i twórczo spędzać wspólny czas. Lubią ze sobą przebywać, rozmawiać, a nade wszystko – razem poznawać świat. Mają odwagę marzyć i – mimo dominacji kultury obrazkowej – sięgać po książki. Chcą opowiedzieć innym o swoim mieście, uczulać ich na kwestie bezpieczeństwa i promować nieobojętność. Nie straszne są im nawet tematy finansowe. 
 

Rodzinne Wyzwania Wakacyjne


Kto może zostać Uczestnikiem projektu? 
Każda rodzina, która nie boi się wyzwań! Rodzinę powinny reprezentować przynajmniej dwie spokrewnione ze sobą osoby: jedna pełnoletnia, a druga – mająca mniej niż 12 lat. Ważne, by nagrania były przygotowywane wspólnie, przy wykorzystaniu talentów i możliwości poszczególnych członków rodziny. Oczywiście nie oznacza to, że wszyscy muszą występować przed „kamerą” – tę możliwość pozostawiamy chętnym dzieciom. Wystarczy jeden swobodnie się wypowiadający, mówiący płynnie i wyraźnie reprezentant rodziny. 

Jak zostać Uczestnikiem projektu? 
Wystarczy do 21 lipca 2015 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: http://www.biblioteczkamalucha.pl/projekty/rodzinne-wyzwania-wakacyjne/2015/ i przesłać Organizatorom tzw. „nagranie kwalifikacyjne”, pozwalające na przetestowanie własnego sprzętu oraz… chęci współpracy najmłodszych członków rodziny. 
Nagranie kwalifikacyjne to krótki filmik, w którym przynajmniej jeden reprezentant rodziny przedstawi się, podając swoje imię, wiek, miejsce zamieszkania i w kilku zdaniach zaprezentuje dowolnie wybraną książkę. Czas trwania nagrania jest dowolny. 
Spośród nadesłanych nagrań jury wybierze maksymalnie 10, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w „Rodzinnych Wyzwaniach Wakacyjnych”, stając się ich Uczestnikami.

Jakie są zadania Uczestników?

Zadaniem Uczestników projektu (reprezentantów rodzin) będzie przygotowywanie krótkich (trwających od 2 do 8 minut), amatorskich nagrań, oscylujących wokół określonych w regulaminie tematów. Wszyscy Uczestnicy mogą liczyć na stałe wsparcie Organizatorów – zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym. Do każdego tematu zostaną opracowane zestawy pytań pomocniczych, ułatwiające ukierunkowanie rozmowy z dziećmi, ale nie ograniczające kreatywności i swobody wypowiedzi.
Minimalny czas trwania nagrania to dwie minuty, co oznacza, że wszystkie 6 projektowych filmików właściwie można wykonać w ciągu jednego dnia. Jednak warto podkreślić, że stopniowe ich nagrywanie daje Uczestnikom większe możliwości – choćby w postaci czasu na dojrzewanie kolejnych pomysłów. 

Zapraszamy do udziału!

facebook